Brancheprofessionals plaatsen grote vraagtekens bij aan Tweede Kamer verstrekte cijfers door staatssecretaris Menno Snel

De cijfers die staatssecretaris deze week heeft verstrekt aan de Tweede Kamer over de gemiddelde omvang en hoogte van de letselschadevergoedingen in ons land  kunnen niet kloppen en  komen niet in de buurt van de werkelijke cijfers die naar verwachting een veelvoud hiervan zijn. Tot die conclusie komen verschillende brancheprofessionals die dat vervolgens via LinkedIn wereldkundig hebben gemaakt.

Volgens de aan de Tweede Kamer gepresenteerde cijfers, in antwoord op de motie Leijten-Lodders, zouden verzekeraars in de periode 2013-2018 gemiddeld 15.780 letselschadeclaims hebben ontvangen, waarvan er 520 een groter schadebedrag kenden van meer dan 30.000 euro en gemiddeld 50 meer dan 200.000 euro. De gemiddelde schadelast beliep 6.100 euro. Hierdoor komt het gemiddelde schadebedrag in de afgelopen vijf jaar uit op 96 miljoen euro. Uit de cijfers blijkt verder onder meer dat bijna de helft van de schadelast – 46 miljoen euro – is toe te schrijven aan de grotere letselschades van meer dan 30.000 euro. Bijna 80% van de letselclaims betreffen kleinere schades tot 5.000 euro (gemiddeld 12.880).

Rini Withagen (Letselschade.com) geeft met betrekking tot het gemiddelde aantal van 50 letselclaims met een schadebedrag van 200.000 euro of meer aan: “Kan me de juistheid van deze cijfers niet voorstellen. Als kantoor hebben wij al een veelvoud van dit aantal.” Ook bij het totaal aantal jaarlijkse  letselclaims plaats hij vraagtekens. “Alleen al als NLE behandelen wij meer dan 25.000 dossiers per jaar.”

Rekenkundige Erik-Jan Bakker (De Bureaus) schrijft: “Opvallende cijfers van het Verbond van Verzekeraars: gemiddeld 50 letselschadeslachtoffers per jaar met een schadebedrag van meer dan € 200.000. Kennelijk heeft onze rekenafdeling het veel minder druk dan we zelf ervaren…. ” Edwin Bosch, letselschadeadvocaat|Partner bij Vogelaar Bosch Advocaten: “Dat is het probleem met de combinatie verzekeraars en cijfers. De cijfers willen nogal eens niet kloppen…. Slechts 50 letselschadeslachtoffers per jaar met een schadebedrag van meer dan € 200.000 kan niet kloppen. Ook niet wanneer je de lange(re) looptijd van die zaken meeneemt in de marktbenadering.” Evert-jan Dennekamp van het gelijknamige letselschadebureau: “Ook hier veel meer hoge schades dan op grond van het merkt aandeel te verwachten.

Een woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel heeft aangegeven dat contact wordt opgenomen met het Verbond van Verzekeraars om een en ander te controleren.