BosBoon Expertise splitst zich op in twee bedrijven: Artium Experts en Bosboon Expertise

Met ingang van vandaag hebben zich wijzigingen voorgedaan in de organisatie van BosBoon Expertise. Partners geven elkaar ruimte voor ontwikkeling eigen visies. De kantoren Hoogeveen en Rotterdam gaan onder de naam Artium Experts een eigen koers varen. BosBoon Amsterdam, BosBoon Eindhoven en BosBoon Schadeservice gaan onder de bestaande naam en als één bedrijf door.

BosBoon Expertise is in de afgelopen 16 jaar uitgegroeid tot een gevestigde naam in expertiseland. In een toelichting op de ontvlechting stellen de voormalige partners:” Wat in de praktijk als één bedrijf werd gezien was in feite een samenwerkingsverband tussen een aantal zelfstandige ondernemingen. Ondanks het onmiskenbare succes van deze samenwerking zijn tussen de aandeelhouders verschillende visies ontstaan over de gewenste toekomst van de bedrijven en de samenwerking binnen de groep. Om voor de uitwerking en invulling van deze uiteenlopende visies ruimte te creëren hebben directie en aandeelhouders in goed overleg besloten de samenwerking met ingang van 1 juni 2016 anders vorm te geven. De kantoren Amsterdam en Eindhoven blijven werken onder de vertrouwde naam BosBoon Expertise. De kantoren Hoogeveen en Rotterdam gaan in dezelfde samenstelling verder onder de nieuwe naam Artium Experts.

Strategische beslissing

“Onder de vlag van BosBoon Expertise Group hebben we de afgelopen jaren constructief en succesvol samengewerkt. Het klinkt merkwaardig maar eigenlijk heeft juist dit succes ertoe geleid dat er verschillende visies zijn ontstaan over de manier waarop we onze organisatie wilden inrichten voor de nabije maar zeker ook de verdere toekomst. De ruimte die we elkaar nu geven is een strategische en toekomstgerichte beslissing waar we volledig achter staan. Het geeft onze bedrijven nieuwe mogelijkheden terwijl die een verdere samenwerking tussen BosBoon Expertise en Artium Experts geenszins in de weg staat”, zo leggen Mathy Boon en Ruud van der Meer uit. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen in combinatieverband. In de bouwsector zijn dergelijke combinaties heel gebruikelijk. In elk  geval willen wij in die vorm en met de vertrouwde deskundigheid de huidige opdrachtgevers, waarmee wij een Service Level Agreement hebben, van dienst blijven.”