BosBoon Expertise opende kantoor in Assen, denkt aan vestiging in regio Rotterdam en wil ook brandschades gaan doen

BosBoon Expertise, het expertisebureau dat zich bezighoudt met schadebeoorderlingswerkzaamheden op het gebied van CAR/AVB, marine/cargo, letsel en schadeservices, heeft onlangs weer een vestiging geopend aan de Overcingellaan 17 in Assen voor de werkzaamheden in het Noordoosten van het land. De nieuwe vestiging telt drie medewerkers: de experts ing. Herman van der Bos en ing. Arjan Renting en technisch consultant John Coblens (o.a. boringen). Ook leeft bij BosBoon Expertise, dat al kantoren heeft in Eindhoven en Amsterdam, de wens om ook weer een vestiging in de regio Rotterdam te openen, dat ingevuld moet gaan worden met nieuwe nog aan te stellen specialisten die geworteld zijn in de Rotterdamse (verzekerings)markt. “De komst van beide vestigingen wordt ingegeven door de wens om opdrachtgevers een nog betere landelijke dekking te kunnen bieden”, zegt ing. Mathy Boon, die samen met ing. Twan Meulendijks en mr. Herman van Velsen de directie voert.

Ondanks de afsplitsing eerder dit jaar van de beide voormalige vestigingen in Barendrecht en Hoogeveen maakt BosBoon Expertise een gestage groei door op vrijwel alle segmenten: commodities (o.a. cacao, suiker, peper, staal), marine (casco en goederen), letsel en alle schades aan niet-verzekerden belangen. Laatstgenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd onder de naam BosBoon Schadeservice, dat zich ook bezighoudt met claimsservices, regres, belangenbehartiging bij letsel, loonregres, taxaties en detachering. Door het uitblijven van voldoende bouwactiviteiten zit volgens Boon alleen de branche CAR/AVB nog niet op het gewenste niveau. Het bureau heeft ambitieuze plannen en denkt verdere groei te kunnen realiseren door onder meer verbetering van de dienstverlening aan opdrachtgevers in het midden- en topsegment en aan uitbreiding van de activiteiten in de bestaande branches. Boon: “Om onze opdrachtgevers voor schades in het midden- en topsegment een totaalpakket te kunnen bieden denken we daarnaast aan verdere uitbreiding van ons werkgebied (internationale schades) en bijvoorbeeld met expertises en –onderzoeken op het gebied van brandschades.”

Door de aantrekkende werkzaamheden is het personeelsbestand de afgelopen maanden gegroeid naar 30 medewerkers, onder wie 22 experts. Recentelijk zijn Hans de Haan (A’dam), afkomstig van Achmea, en Jan Visser (Bosboon SchadeService) in dienst getreden, terwijl Mariska Pennings vestiging Hoogeveen heeft verruild voor standplaats Eindhoven. Zij houdt zich bezig met letselschades. Vanuit kantoor Eindhoven werken momenteel de meeste medewerkers: 16, onder wie negen schade-experts en twee bureau-experts bij BosBoon Schadeservice. Vanuit Amsterdam werken elf mensen, onder wie acht experts, en vanuit in Assen drie.