BMT Surveys ontwikkelt app voor inspectie schepen

Na er ruim drie jaar aan te hebben gewerkt heeft BMT Surveys in nauwe samenwerking met Maersk een unieke app gelanceerd als handig praktisch hulpmiddel voor de risico-inspectie: MATE (Marine Application for Survey, Trend Evaluation and reporting). Deze noviteit biedt reders en andere gebruikers, zoals bijv. verzekeraars, niet alleen het voordeel van een direct inzicht in de conditie van schepen op in totaal 150 punten, maar ook hoe de kwaliteit zich verhoudt tot die van de rest van de wereldvloot: bovengemiddeld, gemiddeld of onder gemiddeld.

BMT Surveys voert al jaren exclusief voor Maersk inspecties uit op de schepen die deze containergigant huurt. Het gaat daarbij om ongeveer honderd risico-inspecties per jaar. Voor de schepen in de Europese regio worden die in principe vanuit Rotterdam uitgevoerd door één van de eigen experts; voor de inspecties in de rest van de wereld wordt gebruik gemaakt van een lokale expert die door BMT  is opgeleid. Bij die risico-inspecties wordt door de expert onder meer gekeken hoe zorgvuldig met de lading wordt omgegaan, welke maatregelen worden getroffen om olie- en andere milieuverontreiniging te voorkomen, de aanwezige certificeringen, hoe de navigatie wordt uitgevoerd en wat de structurele conditie van het schip is. Volgens een door BMT Surveys ontwikkelde geavanceerde berekeningsmethodiek rolt daar een bepaalde score uit die de kwaliteit aangeeft van de staat waarin het schip verkeert. Informatie waarmee de opdrachtgever vervolgens zijn voordeel kan doen om de kans op mogelijke incidenten  tijdens het vervoer, laden en lossen van goederen – en daarmee ook het risico van vertraging in de aanlevering van de vervoerde goederen – te voorkomen.

‘Volstrekt uniek’

Olivier van der Kruijs, schade-expert bij BMT Surveys, bestempelt het inspectieprogramma als volstrekt uniek. “Het programma is dusdanig opgezet dat het niet uitmaakt of de inspectie wordt uitgevoerd in Rotterdam, Shanghai of Zuid-Afrika. De uitkomsten zijn consistent en objectief. Dit format biedt geen enkele ruimte voor subjectiviteit van de expert/inspectiespecialist, dat is volledig dichtgetimmerd. Dat biedt Maersk en andere toekomstige gebruikers waardevolle informatie  over de schepen die zij huren en/of verzekeren die zij bovendien kunnen vergelijken met de gemiddelde conditiestaat van schepen.”

Ook bij Maersk is men goed te spreken over de mogelijkheden die de nieuwe inspectie-app hen biedt. “Woordvoerder Lars Jacobsen verklaart: “We zijn onder de indruk van  BMT’s wereldwijde netwerk aan schade-experts, zowel kwantitatief als kwalitatief, en van de manier waarop zij in staat zijn scheepsinspecties op een dergelijke grote schaal wereldwijd snel en goed uit te voeren.  Het feit dat we door de nieuwe app de uitkomsten van de scheepsinspecties real time  kunnen inzien is voor ons bedrijf van  onschatbare waarde, niet in de laatste plaats doordat we op basis daarvan zo nodig direct maatregelen kunnen (laten) treffen om de staat van de betreffende schepen op de  aangegeven onderdelen verder te verbeteren.”

Bij BMT Surveys constateren zij in de maritieme industrie een toenemende vraag naar risico-inspecties. Het bewustzijn groeit dat in slechte staat verkerende schepen de kans op incidenten, zoals bijv. aanvaringen, aan- en afmeerfouten en milieuverontreiniging,  vergroten. Bovendien heeft de ramp met de Deep Water Horizon voor de kust van Mexico duidelijk gemaakt dat je niet de eigenaar van een platform of schip hoeft te zijn om aansprakelijk gesteld te worden voor de hiermee veroorzaakte schade.  Van der Kruijs: “Behalve door Maersk kan onze  nieuw app ook door andere reders gebruikt worden en ook verzekeraars kunnen hiermee in onze ogen hun voordeel doen. In principe is dit format geschikt voor elke risk assessment-toepassing.”