BMT Surveys geeft nu ook praktische kennismakingscursus omtrent Gas/LNG-problematiek

Sinds vele jaren organiseert BMT Surveys  voor geïnteresseerden uit de verzekerings- en scheepvaart kennismakingscursussen waarin de deelnemers een praktisch inzicht wordt gegeven in het reilen en zeilen van de scheepvaartindustrie in al haar facetten. In navolging van het bestaande aanbod – er is een algemene scheepvaartcursus en één toegespitst op het vervoer van chemicaliën en andere (gevaarlijke) vloeibare stoffen –hebben wij op verzoek van de markt nu ook een tweedaagse praktijkgerichte kennismakingscursus ontwikkeld op het gebied van de Gas-/LNG-problematiek. De eerste cursus, onder leiding van Danny van der Ent, heeft plaatsgevonden in oktober. De cursus werd gevolgd door deelnemers uit Singapore, Scandinavië en Engeland en heeft inmiddels goede recensies ontvangen. Het is de bedoeling dat deze speciale cursus twee keer per jaar wordt gegeven.

De opzet van de ‘ Gas/LNG’-cursus ligt in dezelfde lijn als de beide andere praktijkgerichte opleidingen. Naast een stuk theorie, die door de medewerkers van BMT Surveys wordt gegeven op het hoofdkantoor in Rotterdam, is veel tijd en aandacht ingeruimd voor de praktijk van alledag. Zo verleent de Haven Rotterdam zijn medewerking en staan er werkbezoeken op het programma aan de LNG-terminal, een schip in aanbouw, een laboratorium en een transportbedrijf. Op deze manier krijgen de deelnemers een kijk op de manier waarop er door de maritieme wereld wordt omgegaan met deze ‘brandstof van de toekomst’.

Bestaande cursussen

De vierdaagse Port and Ship Familiarisation Course,  die al sinds 2006 drie tot vier keer per jaar wordt gegeven, is dit najaar van 4 t/m 7 oktober gegeven. De opleiding geeft een uitstekend inzicht in de manier waarop er in de scheepvaartindustrie en in de (Rotterdamse) haven wordt gewerkt. Doel van de opleiding is de deelnemers de basiskennis bij te brengen op het gebied van transportverzekeringen en de gang van zaken rond de afwikkeling van schades die nodig is bij de uitoefening van hun eigen werkzaamheden. Door de werkbezoeken krijgen zij een prima beeld hoe het er in de praktijk van alledag toegaat in de haven (regels en werkwijze), bij scheepvaartbedrijven, terminals, scheepswerven en bij het transport en overslag van de verschillende goederen: bulk, containers, groente/fruit, staal en andere metalen.

De ‘ Tanker, Terminal and Liquid Cargo Course’ staat eveneens al enkele jaren op het programma en wordt in principe twee keer jaar gegeven. Gedurende deze driedaagse opleiding krijgen de deelnemers een uniek kijkje in het transport, de behandeling, verwerking en procedures van vloeibare producten zoals allerhande chemicaliën, oliën en brandstoffen. Ook wordt hen door tal van werkbezoeken een goed inzicht verschaft in de rol die de verschillende bij het transport, opslag en verlading en opslag betrokken partijen vervullen, waaronder (tanker)terminals en laboratoria. Voor meer informatie over alle opleidingen, zie www.bmtsurveys.com/courses