BMT Surveys betrokken bij certificatie van koelschepen in ‘Friend of the Sea’-project

Bescherming en behoud van een goede, duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving in de wereldzeeën. Dat is het primaire doel van Friend of the Sea, de in 2006 opgerichte non profit & non governmental organisatie(NGO), die zich onder meer belangeloos inzet om de duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zeevisserij te bevorderen. Dat doet zij onder meer door een pakket maatregelen op te leggen aan bedrijven en organisaties in de maritieme wereld teneinde zowel vervuiling van de zeeën als verspilling van zuiver (drink)water zoveel mogelijk tegen te gaan. Daartoe geeft de belangenorganisatie onder meer certificaten – het zogeheten Friend of the Sea eco-label – uit aan bedrijven die aantoonbaar duurzaam en milieuvriendelijk werken in de wereldwijde visserijbranche. Het ging in eerste instantie om producten van visproducten, maar inmiddels kunnen ook visserijschepen in aanmerking komen voor dit keurmerk. Recentelijk zijn daaraan toegevoegd de gespecialiseerde koelschepen – reefer vessels – die de vissen en visproducten vervoeren van de plek waar ze aan land komen naar hun eindbestemming, waar ook ter wereld.

Bij dit laatste komt BMT Surveys om de hoek kijken, het gespecialiseerde maritieme expertisebureau uit Rotterdam. Het bureau wordt  door Friend of the Sea als onafhankelijke deskundige ingeschakeld bij de controle of deze gespecialiseerde koelschepen, eigendom van GreenSea of van SeaTrade, voldoen aan het brede palet van eisen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Die check up bestaat in feite uit twee delen: een verificatie van de voor het behalen en behouden van het certificaat benodigde certificaten en andere relevante documenten. Daarnaast wordt elk schip periodiek – om een bepaald aantal jaar – fysiek bezocht door onze deskundige controleurs om te kijken of ook ‘aan boord’ aan alle milieu- en duurzaamheidseisen wordt voldaan.

“Als BMT Surveys zijn wij bijzonder trots dat wij door Friend of the Sea gevraagd zijn de controles aan de koelschepen uit te voeren. In de eerste plaats omdat het een erkenning is van onze know how en kwalitatief hoogwaardige manier van werken in de marine-markt. En ten tweede zijn wij verheugd hiermee een steentje te kunnen bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke(re) samenleving en het behoud van de natuurlijke habitat in onze wereldzeeën. Want dat laatste is ook ons bijzonder dierbaar”, aldus BMT Surveys..