Bijna helft slachtoffers misdrijf doet geen aangifte bij politie: weinig vertrouwen in pakkans daders

Ruim 4 op de 10 slachtoffers van een misdrijf doen daar geen aangifte van bij de politie. En als ze dat wel doen, dan horen ze vaak niets meer. De meeste slachtoffers zijn ontevreden over hoe de politie met hun aangifte omgaat. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 7.000 mensen uit het Opiniepanel die de afgelopen twee jaar slachtoffer waren van een misdrijf, van WhatsApp-fraude en fietsendiefstal tot en met zware geweldsdelicten of misbruik.

De helft van de ondervraagde slachtoffers (51%) deed daarvan aangifte bij de politie, 4 op de 10 (42%) deden dat niet. Dat terwijl bijna de helft van hen (46%) tot op de dag van vandaag nog last heeft van het voorval.

Veel slachtoffers doen geen aangifte omdat ze denken dat de politie toch niets voor hen kan doen. De helft (48%) van alle ondervraagden die een misdrijf meemaakte, heeft geen vertrouwen in de politie. Een van hen zegt daarover: “Door de onderbezetting en de geweldige papieren rompslomp waarmee ze te maken hebben, is het werk van de politie vaak tevergeefs.” Daarnaast zijn slachtoffers sceptisch over de pakkans van de politie. Slechts 16 procent van de recente slachtoffers verwacht over het algemeen dat er iemand wordt opgepakt als hen (weer) een misdrijf overkomt. Bijna even weinig slachtoffers (20 procent) denken dat de dader van een misdrijf een gepaste straf krijgt.

4 op de 10 horen niks na aangifte

Ook mensen die wel aangifte deden, zijn vaak niet te spreken over hun ervaring met de politie. Zo hoorde 41% niks meer van de politie na het doen van hun aangifte. Onder deelnemers die iets heftigs hebben meegemaakt is dit cijfer opvallend genoeg hetzelfde.Ook daarvan vernam 40% niks meer over de voortgang van de aangifte.

Sommige mensen zijn daardoor geneigd zelf het heft in handen te nemen, zegt panellid: “Ik heb ze werkelijk alles op een presenteerblaadje aangereikt. Door zelf te handelen is de dader opgepakt, niet door de politie.”Andere slachtoffers snappen waar het probleem ligt, maar vinden dat de politie prioriteiten moet stellen: “Personeelstekorten zijn er overal, maar je moet wel keuzes maken. De politie is nu te veel bezig met hooligans die zich niet gedragen en is er daardoor niet voor mij en andere burgers”, zegt een van hen.

Ontevreden over afhandeling aangifte

De meeste slachtoffers die wél iets hoorden, kregen vooral een teleurstellende reactie. Zij moesten vernemen dat de politie niks met hun aangifte ging of kon doen. Dat kwam door gebrek aan bewijs, maar een forse minderheid (3 op de 10) vermoedt of weet ook dat personeelstekort een reden is waarom de politie de aangifte naast zich neerlegde.

Al met al is ruim de helft van de mensen die aangifte deed (54%) ontevreden over de manier waarop de politie daarmee omging. Een panellid dat aangifte deed voor mishandeling, maar vervolgens geen terugkoppeling van de politie kreeg, schrijft in het onderzoek: “Niets, helemaal niets. En als je belt is het: ‘Uw zaak ligt op de stapel’.”

Ontevredenheid over afhandeling aangifte na misdrijf

Hoewel veel slachtoffers maar matig vertrouwen in de politie hebben, staan slachtoffers van misdrijven er wel voor open om in de toekomst aangifte te doen.Een ondervraagde zegt daarover: “Het is de enige kans om gerechtigheid te krijgen. Als we dat niet meer doen, is het einde zoek en zijn we een bananenrepubliek.”