Bewust meer aandacht voor correcte toepassing en naleving  GBL

 

Voor acht organisaties die in het Register Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) zijn ingeschreven, zijn in 2015 bezoekaudits uitgevoerd. Algemene conclusie is dat er steeds meer en bewuster aandacht is voor correcte toepassing en naleving van de GBL, meldt de letselschade Raad in het jaarverslag over 2015. “Het afgelopen jaar is gewerkt aan een opzet voor de driejaarlijkse audits voor organisaties die in het Register GOMA zijn ingeschreven. Elke doelgroep krijgt zijn eigen specifieke audit; die voor de verzekeraars is inmiddels afgerond. De audits voor de overige doelgroepen zullen in 2016 gereed zijn”, aldus de Raad, die van mening is dat er in het afgelopen jaar opnieuw stappen zijn gezet om de afhandeling van letselschades vlotter en transparanter te laten verlopen.