BELFOR brengt  ‘Wegwijzer na schade’ uit

 

Met de winter voor de deur neemt de kans toe dat mensen geconfronteerd worden met een water- of een brandschade. Voor reconitioneringsspecialist BELFOR hét moment om de ‘Wegwijze na schade’ te lanceren.Geheel in de lijn van de filosofie van algemeen directeur Leo Mulder streeft BELFOR er naar gedupeerden maximaal bij te staan in het geval van calamiteiten. “Naast een optimale service betekent dat ook welgemeende aandacht voor iedereen. Om die reden heeft BELFOR begin dit jaar de knuffel NOA geïntroduceerd voor de kinderen van gedupeerden,  die buitengewoon goed is ontvangen en zich mag verheugen in een enorme populariteit onder de betrokken kinderen. Maar daarnaast wil BELFOR ook de andere gedupeerden aan de hand nemen en door de moeilijke periode heen loodsen.”

Dat doet het reconditioneringsbedrijf door uitgebreide persoonlijke aandacht te geven en door informatie te delen tijdens de regelmatige bezoeken. “Wij realiseren ons dat de waterval van informatie in dit soort situaties moeilijk beklijft. Naast alle relevante informatie wordt een gedupeerde ook nog eens geconfronteerd met een groot aantal partijen waar men normaal gesproken minder tot geen ervaring mee heeft. Om de informatie helder en overzichtelijk samen te vatten alsmede beschikbaar te houden gedurende het gehele proces van schadeafwikkeling heeft BELFOR  de ‘Wegwijzer na schade’ het levenslicht laten zien.”

Door de overzichtelijk gerangschikte informatie kan een gedupeerde te allen tijde nakijken welke personen betrokken zijn, wat hun rol is, welke activiteiten er ondernomen moeten worden en welke zaken nadrukkelijk aandacht behoeven. Ook  wordt er ook veel aandacht geschonken aan het vakjargon zodat gedupeerden een beter beeld kunnen schetsen van hetgeen om hen heen gebeurt. Patrick Neeleman, manager Marketing & Sales: “Dit boekje is bestemd voor elke klant In onze optiek is het immers van groot belang om elke gedupeerde te helpen en te voorzien van de juiste informatie zodat men op een goede manier met zijn- of haar schade om kan gaan. Het boekje vormt daar een uitstekend hulpmiddel bij. De combinatie van persoonlijke aandacht, NOA en de helderheid die dit boekje verschaft zal de samenwerking met gedupeerden verbeteren, hetgeen de schadeafwikkeling ten goede zal komen. Gedupeerden krijgen immers een beter inzicht en begrijpen ook beter de mogelijkheden en de beperkingen waardoor BELFOR in staat wordt gesteld beter in te kunnen spelen op de specifieke wensen en verwachtingen van gedupeerden. Met de ‘Wegwijzer na schade’ geven wij als  BELFOR wederom op een zeer bijzondere manier invulling in ons streven gedupeerden centraal te zetten