Arntz I van Helden versterkt Marine-team met Tiede Gillissen

Bij Arntz | van Helden is Tiede Gillissen in dienst getreden als schade-expert op de Marine-afdeling. Mede door zijn werkzaamheden in het verleden, zal hij zich bij het expertisebureau vooral bezighouden met schades aan pleziervaartuigen.

Na het doorlopen van de Zeevaartschool heeft hij de afgelopen 30 jaar vooral op zee doorgebracht als engineer, stuurman en kapitein op luxe plezierjachten. Over zijn overstap naar Arntz | van Helden zegt hij: “Ik word dit jaar 50 en wilde na al die jaren gevaren te hebben een baan op de ‘vaste wal’. Zo kwam ik in contact met  Arntz | van Helden. Ik wist door mijn ervaringen aan boord van schepen enigszins wat het expertisevak inhield. Dat beeld werd bevestigd doordat ik als onderdeel van de sollicitatieperiode een dag heb mogen meelopen met Arnold Warmerdam van Halyard Risk. Dat was bijzonder leerzaam”.

Hij vervolgt: “Het expertisevak trekt mij bijzonder aan, vooral de diversiteit en afwisseling in het werk en het feit dat ik in de pleziervaartuigsector kan blijven werken. Mijn kennis en ervaring van deze sector komt zeker van pas, niet in de laatste plaats doordat ik weet hoe er gewerkt wordt en daarnaast ook de taal van de pleziervaart spreek.”