Ambitieus en zelfverzekerd RGN HHG/Ureco verwacht binnen drie jaar weer op oude omzet terug te zijn

Hoewel even een einde dreigde voor Holland Herstel Groep/Ureco, nadat eigenaar Rentokil Initials had besloten zich volledig te willen gaan toeleggen op de kernactiviteiten, gaat het het gespecialiseerde reconditionerings- en asbestsaneringsbedrijf bedrijf in de loop van deze maand zelfstandig verder. Een uniek initiatief van de medewerkers, die op termijn allen eigenaar worden van het bedrijf, zorgde er uiteindelijk voor dat HHG/Ureco voor de markt behouden blijft. De activiteiten worden met 54 van de aanvankelijk 64 medewerkers voortgezet vanuit alle zes vestigingen: Uden, Breda, Heinkenszand, Heythuysen, Mierlo en Rotterdam. Daarbij zal de voormalig eigenaar Nico van der Vliet minimaal de komende twee jaar als directeur optreden, terwijl het managementteam verder bestaat uit Perry Kouwenberg, Manfred Roovers en Alex Smetsers, zo blijkt uit de recent verschenen nieuwsbrief van RGN, waarvan HHG/Ureco  één van de vijf bedrijven is die gezamenlijk een landelijke dekking bieden aan opdrachtgevers.

Hoewel het bedrijf enkele moeilijke jaren achter de rug heeft, zegt een zelfverzekerde Van der Vliet de toekomst van HHG/Ureco positief tegemoet te zien. ”Binnen drie jaar willen we weer op onze oude omzet zitten. We denken dat te kunnen realiseren door de hier volop aanwezige know how en ervaring in zowel reconditionering als asbestsanering, wat onder meer tot uiting komt in een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die bovendien door gedupeerden goed wordt gewaardeerd (8,1/8,2).. Daarnaast denken we op reconditioneringsgebied opdrachtgevers terug kunnen halen door scherper te tariferen zonder in te boeten aan kwaliteit. We zijn nu een platte, lean & mean-organisatie zonder een hoge overhead en dat maakt dat we wat aan onze prijs kunnen doen.”

Asbestsanering

Verder zegt Van der Vliet aanzienlijke groeimogelijkheden te zien in de asbestsanering, een tak van sport die hij in het verleden met Ureco zelf op de kaart heeft gezet. “We zijn één van de weinige bedrijven in Nederland die asbestsanering en reconditionering na calamiteiten met elkaar hebben verbonden. Bovendien zorgen de plannen van de overheid dat in 2024 alle asbest uit daken en gevelplatenmoet worden verwijderd voor een enorme groeimarkt. Ik verwacht dat we hiervoor binnen een jaar 20 à 30 nieuwe medewerkers zullen aantrekken. In elk geval zal op elke HHG-vestiging minimaal één asbestsaneringsspecialist werkzaam zijn en daarnaast zou ik het toejuichen wanneer we ook bij de andere RGN-bedrijven gezamenlijk asbestsanering zouden kunnen gaan aanbieden. In elk geval in het noorden en oosten van het land, zodat we ook voor asbestsanering opdrachtgevers een betere landelijke spreiding met kortere aanrijdtijden zouden kunnen bieden”, aldus Van der Vliet, die aangeeft dat de asbestsaneringswerkzaamheden weer onder de naam Ureco zullen worden gevoerd.

Van der Vliet benadrukt blij te zijn met de samenwerking binnen RGN. “Dat stelt ons in staat opdrachtgever ook landelijk van dienst te kunnen zijn. Bovendien kunnen we in voorkomende gevallen, zoals recentelijk bij de vele waterschades, geregeld een beroep doen op elkaars gespecialiseerde reconditioneringsspecialisten. Samenwerking vormt de grote kracht van de RGN-organisatie en daar willen wij als HHG en Ureco graag ons steentje aan blijven bijdragen.”