AGCS Safety & Shipping Review 2016: Lichte daling aantal maritieme incidenten en total losses

In 2015 hebben zich wereldwijd 2.687 maritieme ongevallen voorgedaan, een daling met 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het aantal geregistreerde total losses liep met bijna hetzelfde percentage terug: van 88 naar 85, het laagste aantal in de afgelopen tien jaar, het tweede achtereenvolgende  jaar dat het aantal totaalverliezen onder de 100  uitkwam en ook beduidend lager dan het  10 jaar-gemiddelde  van 123 total losses. De daling van het aantal verloren gegane grote schepen beliep zelfs 45%, vooral als gevolg van een grotere aandacht voor veiligheid en zelfregulering, zo blijkt uit de Safety & Shipping Review 2016 van Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).

Meer dan een kwart van het aantal totaalverliezen (22) deden zich voor in de regio Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filipijnen, de hot spot in het afgelopen decennium en in het oostelijk deel van de Middellandse zee en de Zwarte Zee elf. Vooral ladingschepen (36) en visserijschepen (16) gingen verloren, waarbij zinken de voornaamste oorzaak was, vooral als gevolg van slecht weer: driekwart van alle totaalverliezen. Van alle 2,687 maritieme incidenten deden er 484 (18%) zich voor in het oosten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Samen met het brede gebied van de Noordzee, het Kanaal, Britse eilanden en de Golf van Biscaye is deze regio ‘goed’ voor een derde van alle schadeclaims.

Machineschade vormt met 36% de voornaamste oorzaak van de maritieme incidenten, wat AGCS mede toeschrijft aan het verminderd onderhoud om financiële redenen. Opvallend is verder de constatering aan meer schades die worden toegeschreven aan een tekort aan personeel aan boord, zowel kwantitatief als kwalitatief, en aan vermoeidheid van de bemanning. Het rapport wijst daarnaast op enkele risicovolle ontwikkelingen, waaronder de grotere capaciteit van containerschepen, het groeiende cyberrisico en de toename van het aantal ongevallen op de Arctische route (71 stuks tegen 8 in 2006. Ook wordt melding gemaakt van een toename van het aantal gevallen van piraterij (246).