Aardbevingen en zware stormen drijven schadelast natuurrampen op naar bovengemiddeld niveau

Natuurrampen hebben in de eerste helft van dit jaar voor omgerekend 63 miljard euro aan economische schade veroorzaakt, 18,6% meer dan de 53,1 miljard in dezelfde periode in 2015 en ook 11,1% meer dan het gemiddelde schadelastniveau in de afgelopen 30 jaar van 56,7 miljard euro. De schadelast voor verzekeraars liep met 42,1% op van 17,1 miljard in de eerste helft van 2015 naar 24,3 miljard in dezelfde periode dit jaar. Ook in vergelijking met de gemiddelde schadebedragen in de afgelopen 30 jaar (13,5 miljard euro) is dat aanmerkelijk hoger: maar liefst 80%, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van Munich Re. In een ander onderzoek -Aon’s Global Catastrophe Report van Aon Benfield – wordt gesproken van de kostbaarste schadelast door natuurrampen sinds 2001. Wel kwamen hierbij minder mensen om het leven dan gemiddeld: 21.000 in de eerste helft van dit jaar tegen 28.000 in de afgelopen 30 jaar.

Volgens Munich Re’s RvB-lid Torsten Jeworrek tonen deze cijfers het belang van schadepreventie aan, zowel in de vorm van bescherming tegen de gevolgen van overstromingen als door de bouw van meer aardbevingsbestendige gebouwen in de risicovolle gebieden. Het goede nieuws is dat verbeterde bouwvoorschriften en een verbeterde aanpak van rampen door hulpverleningsdiensten en overheden burgers een betere bescherming bieden dan voorheen.

Aardbevingen, zware stormen, overstromingen, bosbranden

De voornaamste drivers voor de gestegen schadelast door natuurrampen vormen de aardbevingen in Japan en Ecuador, zware stormen en overstromingen in Europa en de VS en de bosbranden in Canada. De aardbeving op het Japanse eiland Kyushu in april bracht voor 22,5 miljard aan economische schade met zich mee, waarvan 5,3 miljard euro voor rekening van verzekeraars kwam. De aardbeving leidde tot het grootste aantal slachtoffers: 700 doden. De economische schade beliep 2,25 miljard euro en de verzekerde schade was met 360 miljoen euro relatief laag. Canada werd in de provincie Alberta in mei geconfronteerd met de grootste schadelast in de historie als gevolg van een natuurramp. Bosbranden veroorzaakten schade aan duizenden hectare en de 80.000 inwoners tellende stad Fort Mc Murray moest zelfs worden ontruimd en honderden woningen werden totaal verwoest. De verzekerde schadelast beliep 2,4 miljard euro en de economische schade viel met 3,24 miljard euro iets hoger uit.

Daarnaast werden meerdere landen in verschillende werelddelen getroffen door zware stormen, vaak gepaard gaand met zware hagelbuien, hevige regenval en overstromingen. In de VS deden de calamiteiten zich vooral voor in Texas en omliggende staten en in Europa in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. De schadelast in VS kwam in totaal uit op 18 miljard euro, waarvan 7,9 miljard euro verzekerde schade betrof, en die in Europa beliep 5,4 miljard euro, waarvan de helft voor rekening van verzekeraars komt. De meeste schade werd veroorzaakt in Duitsland: economische schade 2,6 miljard euro; verzekerde schade 1,2 miljard euro. Volgens Munich Re tonen wetenschappelijke onderzoeken aan dat hevige regenval in de periode 1951-2010 met de factor 1,7 is toegenomen.