Aantal verkeersclaims na drie jaar weer toegenomen; allerjongste en –oudste automobilisten grootste brokkenmakers

Vorig jaar hebben verzekeraars het totaal aantal verkeersclaims, incl. de een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s, zien toenemen tot 841.000. Dat is voor het eerste sinds 2012 weer een stijging  – met 6,5% – ten opzichte van de 790.000 schadeclaims in het jaar ervoor, maar wel een afname ten opzichte van de drie jaar ervoor:  876.000 in 2013, 979.000 in 2012 en 928.000 in 2011.  Uit de Risicomonitor Verkeer van het Centrum Verzekerings Statistiek van het Verbond van Verzekeraars blijkt verder dat de stijging van het aantal personenautoschadeclaims nóg hoger uitviel: met 8% van 462.000 naar 502.000.

  
Uit de Risicomonitor komt verder naar vormen dat de alleroudste en de allerjongste verkeersdeelnemers de grootste brokkenmakers vormen. Van alle automobilisten veroorzaken 80-plussen de meeste WA-schades: 31,1 per 1 miljoen gereden kilometer; 76- 80-jarigen zijn een ‘goede’ tweede met 23,7 aanrijdingen, gevolgd door 18-20-jarigen (21,9), 21-23-jarigen (18,5) en 24-27-jarigen (14,8). De overige leeftijdscategorieën komen alle onder de ‘10’uit: 71-75-jarigen (9,6), 66-70-jarigen (8,7), 28-30-jarigen (5,7(, 41-50-jarigen (5,1), 51-60-jarigen (4,8) en 51-65-jarigen (4,2).

 Grote regionale verschillen

De Risicomonitor Verkeer laat net als vorig jaar grote regionale verschillen zien. Op Limburg na steeg in alle provincies het aantal verkeersclaims ten opzichte van een jaar geleden: variërend van 3 tot 9%. Opvallend is dat dat het gemiddelde aantal verkeersclaims per 1.000 inwoners het laagste is in de drie Noordelijke provincies, terwijl die in de drie meest zuidelijke provincies het hoogst is. Net als vorig jaar voert Noord-Brabant de lijst van meest risicovolle verkeersregio’s aan.

De lijst ziet er als volgt uit (tussen haakjes het stijgingspercentage ten opzichte van 2014):

Noord-Brabant:          37,5 (+ 3%)

Limburg:                    35,3 (0 %)

Zeeland:                     32,7 (+ 4%)

Zuid-Holland:              30,6 (+ 6%)

Overijssel:                   30,6 (+ 7%)

Utrecht:                      29,5 (+ 4%)

Gelderland:               29,4 (+ 4%)

Noord-Holland:        28,2 (+ 8%)

Flevoland:                 26,9 (+ 9%)

Friesland:                  25,5 (+ 9%)

Drenthe:                    22,0 (+ 7%)

Groningen:                21,8 (+ 6%)

In het weekend worden de minste verkeersschades veroorzaakt: 8%  op zondag en 123% op zaterdag. Op werkdagen liggen de schadepercentages heel dicht bij elkaar. Op vrijden vinden de meeste plaats (17%) gevolgd door dinsdag en donderdag (beide 16%) en de maandag en de woensdag (beide 15%). Dat motorrijders in het voorjaar de weg opgaan is goed terug te zien in claimgedrag: in de warmere maanden stijgt het aantal ongevallen naar (ruim) boven de 150 per week. Bij de start van het nieuwe schooljaar constateerde het Verbond eerder al een piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke verkeerdeelnemers’. Vlak na de zomervakantie in 2015 steeg het aantal claims van automobilisten na aanrijdingen met fietsers en voetgangers met 30%, van gemiddeld 211 naar 280 per week.

Deltaplan verkeersveiligheid

Verzekeraars vinden dat verkeersveiligheid meer urgentie verdient. Een volgend kabinet zou een Deltaplan verkeersveiligheid moeten ontwikkelen en daar meer financiële middelen voor moeten vrij maken. “In Nederland spannen veel organisaties zich met tal van initiatieven in voor veiliger verkeer. Verzekeraars helpen onder meer de gebrekkige ongevalsregistratie van de overheid te verbeteren, via deze Risicomonitor en de app MobielSchadeMelden. Steun en middelen zouden alleen aan bewezen effectieve programma’s toegekend moeten worden”, aldus het Verbond.

De toename van het aantal aanrijdingen kan volgens de verzekeraarsorganisatie een halt toe worden geroepen door de infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren. “Ook handhaving van huftergedrag in het verkeer zou meer prioriteit moeten krijgen. Afleiding is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal ongelukken.” Het Verbond pleit voor een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer. “Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit. Dat verandert ongetwijfeld als de samenleving de schade echt onder ogen krijgt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.