Blog Cees de Jong: De bijzondere zorgplicht bij verzekeringsbemiddeling – een aandachtspunt voor de Geschillencommissie

In maart deed de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening uitspraak in vier tegen een Rabobank ingediende klachten. De strekking van deze klachten was, kort gezegd, dat er sprake was van een zorgplichtschending door de bank met betrekking tot een door haar bemiddeling tot stand gekomen hypotheekgerelateerde beleggingsverzekering. De door de klagers aangevoerde zorgplichtschending varieerde. Drie klachten hadden […]

VAST, nieuw online tijdschrift voor de V&A-praktijk

Nederland is een nieuw online juridisch tijdschrift voor de V&A-praktijk rijker: VAST, dat staat voor Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht. Dat  zijn ook de rechtsgebieden en sectoren waarin de beoogde VAST-lezers werkzaam zijn. VAST wordt een online-informatiebron met verschillende vormen van voor VAST-lezers adequate informatie, die regelmatig wordt gebundeld in een ‘gemakkelijk doorzoekbaar’ magazine in […]