Kamervragen Michiel van Nispen (SP) over ‘ signalen dat verzekeraars en gemeenten mogelijk weer afspraken zouden willen maken over Wmo-regresrecht’

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft Kamervragen gesteld aan de ministers  Weerwind (Rechtsbescherming), Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kuipers ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over signalen dat verzekeraars en gemeenten mogelijk weer afspraken zouden willen maken over Wmo-regresrecht. . Vraag 1 Herinnert u zich de discussie over de onwenselijkheid van […]

Kamervragen over directe WA-verzekering voor personenauto’s

Michiel van Nispen, Tweede-Kamerlid namens de SP, heeft op 7 augustus Kamervragen gesteld over het voornemen van het Verbond van Verzekeraars om binnen een jaar te komen tot een directe WA-verzekering voor personenauto’s. Van Nispen vraagt de ministers Hoekstra (Financiën) en Dekker (Rechtsbescherming) onder meer om een overzicht van voor- en nadelen van het nieuwe verzekeringsproduct, waarmee […]