Aantal valse biljetten in Nederland sterk gedaald

In 2023 zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Een historisch laag aantal dat meer dan de helft (54%) onder het niveau van 2022 ligt. Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald . Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor […]

Aantal valse biljetten in Nederland sterk gedaald

In 2023 zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Een historisch laag aantal dat meer dan de helft (54%) onder het niveau van 2022 ligt. Gepubliceerd: 29 januari 2024 Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald (zie in […]

Toename valse eurobiljetten van zeer lage kwaliteit

In 2022 zijn in Nederland meer valse eurobiljetten uit circulatie gehaald dan het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar werden 38.200 valse eurobiljetten aangetroffen, een toename van 47% ten opzichte van 2021. Deze toename is vooral het gevolg van een beperkt aantal oplichtingszaken met valse biljetten van zeer lage kwaliteit. Wereldwijd zijn in totaal 376.000 valse […]

Aantal valse eurobiljetten stabiel

In 2019 zijn in Nederland 38.900 valse eurobiljetten onderschept. Dit aantal ligt op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Wereldwijd werden in totaal 559.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 0,7% ten opzichte van 2018. De meest vervalste coupures zijn biljetten van €20 en €50. Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd 24 […]

Aantal valse eurobiljetten daalt

In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2019 in totaal 19.800 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 5% minder dan in de eerste helft van 2018.Wereldwijd daalde het aantal valse eurobiljetten in het eerste halfjaar van 2019 naar 251.000 valse biljetten, 16,6 % minder dan in dezelfde periode van 2018. De meest vervalste […]

Aantal valse eurobiljetten daalt

In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2019 in totaal 19.800 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 5% minder dan in de eerste helft van 2018.Wereldwijd daalde het aantal valse eurobiljetten in het eerste halfjaar van 2019 naar 251.000 valse biljetten, 16,6 % minder dan in dezelfde periode van 2018. De meest vervalste […]

Uit omloop genomen valse eurobiljetten op zelfde niveau als vorig jaar

Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland in de eerste helft van 2017 is aangetroffen, ligt met 24.500 stuks op hetzelfde niveau als de eerste helft van 2016., meldt DNB vandaag.Wel fluctueren de aantallen onderschepte valse eurobiljetten gedurende het jaar. Zo is vergeleken met de tweede helft van 2016 sprake van een stijging van 9%. […]

Daling aantal valse eurobiljetten

In 2016 is het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 29% tot 47.200. Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit, meldt DNB. Wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten eveneens afgenomen met 24% […]