Benoeming NIVRE-experts voor NIVRE Tuchtcommissie

De Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf heeft het NIVRE geïnformeerd dat de zij met de eerste benoemingen akkoord is gegaan van onderstaande personen als commissielid voor de Tuchtcommissie NIVRE.De benoemingsperiode is geldig tot 31 december 2023. Het gaat om mevrouw mr. E.R. Verhoeven en de heren P.A.M. van den Bedem, H.J.F.M. Boelens, mr. F.R. […]