GBL-game van Q-Consult opgenomen in opleiding zwaar letsel

Vanaf 2019 maken de cursisten van de opleiding Zwaar letsel van NIBE SVV kennis met de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) door gaming. De door Q-Consult Progress Partners (QCPP) ontwikkelde game wordt ingezet als middel om op interactieve manier de GBL-filosofie toe te passen. De GBL-challenge is in 2014 ontwikkeld met medewerking van experts van verzekeraars […]