Gallagher Re: Verzekerde schade door natuurrampen bedragen in eerste helft 2021 wereldwijd ca $ 52 miljard

De eerste zes maanden van 2023 kenmerkten zich door bovengemiddelde schades  door natuurrampen toen de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en de World Meteorological Organization (WMO) de officiële komst van El Niño afkondigden, die tot het einde van het jaar verdere invloed zal hebben op wereldwijde weers- en klimaatgebeurtenissen. Onder aanvoering van onweersbuien in […]