Gallagher Re’s Grey Rhinos Klimaatrechtszaken tegen bedrijven vormen een nieuw risico dat (her)verzekeraars moeten managen

  Klimaatgeschillen vormen een steeds groter risico nu activisten zich zowel op bedrijven als op overheden richten vanwege hun onvermogen om hun bijdrage aan de klimaatverandering aan te pakken. Een steeds bredere groep verzekeringsklanten ziet hun risicoprofiel veranderen, omdat een klein maar groeiend aantal gevallen belangrijke juridische precedenten heeft geschapen (of zou kunnen hebben) die […]