Franca Crone bij GRM Expertises nieuwe leidinggevende voor de expertisegroep

GRM Expertises heeft mr. Franca Crone aangesteld als nieuwe leidinggevende voor de expertgroep. “Mede vanwege haar ruime ervaring in een leidinggevende positie en haar visie over letselschadeafwikkeling, weten wij dat Franca de juiste vrouw voor deze functie is”, aldus het letselbureau, dat haar op 14 februari jl. van dit jaar aanstelde als personenschade-expert. De afgelopen ruim […]

Franca Crone personenschade-expert bij GRM Expertises

Op 14 februari a.s. treedt mr. Franca Crone in dienst bij GRM Expertises als personenschade-expert.  Zij is sinds 1999 werkzaam in de personenschadebranche, waarin zij in 199 haar eerste schreden zette als Belangenbehartiger Letselschade Belangenbehartiger letselschade Later werkte zij als stafjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als Personenschadedeskundige bij London Verzekeringen, als Legal […]