Roel de Jong gekozen als lid bestuur VRA en Formuleraad RegioBank

Op 12 april jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde RegioBank Adviseurs, VRA, Roel de Jong met unanieme stemmen gekozen als lid van het bestuur van de VRA. Ook werd Roel de Jong gekozen als lid van de Formuleraad RegioBank. De Formuleraad is het centrale orgaan van overleg tussen RegioBank als franchisegever en de […]