DNB: Risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe door snel gestegen rentes

De financiële sector in Nederland moet rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen. Ook is sprake van lagere liquiditeit op financiële markten waardoor prijsschommelingen in een markt sneller over kunnen slaan naar andere delen van het financiële systeem. Daarnaast verslechtert de schuldhoudbaarheid van overheden door de hogere rentes. Oorzaak van deze toenemende […]

Nederlandse verzekeraars financieel stabiel ondanks dalende winsten

De ontwikkelingen van de laatste jaren – COVID-19, de oorlog in de Oekraïne, hoge inflatie – hadden een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van de vijf grootste Nederlandse verzekeraars: Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden. In 2022 zagen alle vijf de verzekeraars hun winsten dalen, voornamelijk als gevolg van een sterke afname van […]