Drie van de vijf Nederlandse huishoudens ‘financieel kwetsbaar of ongezond’

In 2021 waren Nederlandse huishoudens nog redelijk gelijk verdeeld over de vier gezondheidsniveaus, waarbij de grootste groep ‘financieel Gezond’ was (27%). In 2022 steken de ‘financieel Kwetsbare’ én de ’financieel Ongezonde’huishoudens er bovenuit met beide 30%. Het aandeel ‘financieel Gezonde’ huishoudens is gezakt van 27% naar 21%, terwijl het aandeel financieel Toereikende huishoudens daalde van […]