Eurosysteem experimenteert met het afwikkelen van financiële transacties via nieuwe technologieën

  Binnen het Eurosysteem doen circa 70 Europese financiële instellingen mee aan een verkennend onderzoek naar het afwikkelen van financiële transacties via nieuwe digitale platforms. DNB doet ook mee met vijf Nederlandse financiële instellingen. Het Eurosysteem onderzoekt of de betaling in euro’s van zulke financiële transacties kan lopen via het betaalsysteem van de centrale banken […]

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Kunstmatige intelligentie (AI) is wereldwijd bezig met een opmars in de financiële sector, ook in Nederland. Toch hebben maar weinig consumenten een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds AI gebruikt. Daarnaast zijn consumenten kritischer over het gebruik van AI door financiële instellingen, dan over AI in het algemeen.Dat blijkt uit een […]

Nederlandse financiële instellingen investeren fors in nieuwe EU-obligaties

Nederlandse beleggingen in EU-obligaties behoren tot de top drie grootste binnen de Europese Unie (EU). Het opgehaalde kapitaal uit deze obligaties financiert de omvangrijke coronaherstelplannen van de Europese Commissie (EC). Vele van deze obligaties hebben het label ‘sociaal’ of ‘groen’, waarmee ingespeeld wordt op de toenemende vraag naar maatschappelijk verantwoorde investeringen. Binnen Nederland zijn de […]

DNB ziet informatiebeveiliging en daarmee samenhangende cyberrisico’s als een strategisch risico bij financiële instellingen

Ruim 15% van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars heeft aangegeven in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met aanzienlijke financiële schade door beveiligingsincidenten en datalekken. Tevens heeft ruim 5% van de instellingen in die periode te maken gehad met een geslaagde cyberaanval (ongeautoriseerd toegang). Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, ook de […]

Financiële instellingen gaan strijd aan tegen afname biodiversiteit

Nederlandse financiële instellingen, waaronder grote verzekeraars, uit tien verschillende landen tekenen vandaag de Biodiversity Pledge. Met de handtekening beloven zij actief de strijd aan te gaan tegen het verlies van biodiversiteit. Samen beheren de instellingen meer dan 3000 miljard euro. De deelnemende verzekeraars, waaronder Aegon, Achmea, NN, Vivat/Actiam en a.s.r., vertegenwoordigen het overgrote deel van […]

Procesbereidheid onder financiële instellingen in Nederland is laag

De procesbereidheid onder financiële instellingen in Nederland is erg laag . Zij zijn vaak bang om op te komen tegen een handhavingsbesluit van ‘hun’ toezichthouder, de AFM of DNB. Niet alleen vanwege de kosten die een bezwaar- of beroepsprocedure met zich meebrengen, maar vooral omdat zij de toezichthouder(s) niet tegen zich in het harnas willen jagen. […]

Werkgroep Klimaatrisico: “bespreek als financiële instelling klimaatrisico’s met klanten”

In de financiële sector moet meer aandacht komen voor klimaatrisico’s bij de klantgesprekken. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Daarnaast is het […]