Verbond tevreden met akkoord over herziening Europees financieel toezicht

Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met de voorgestelde herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht met als doel: het veiliger maken van financiële markten, het effectiever tegengaan van witwassen en nog betere bescherming van de consument. Het Verbond van Verzekeraars geeft op de eigen website aan hierover tevreden te zijn. Het bereikte akkoord […]