DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

De maatschappelijke urgentie is groot om actiever financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, waaronder witwassen, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. Dit gebeurt in toenemende mate ook door publiek-private samenwerking (PPS). Financiële instellingen werken dan samen met publieke instanties als politie, opsporingsdiensten en toezichthouders, waaronder DNB in haar rol als integriteitstoezichthouder. DNB onderschrijft nadrukkelijk het belang én de […]

DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

De maatschappelijke urgentie is groot om actiever financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, waaronder witwassen, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. Dit gebeurt in toenemende mate ook door publiek-private samenwerking (PPS). Financiële instellingen werken dan samen met publieke instanties als politie, opsporingsdiensten en toezichthouders, waaronder DNB in haar rol als integriteitstoezichthouder. DNB onderschrijft nadrukkelijk het belang én de […]