Eiopa onderzocht Failures & near misses’ in verzekeringsland

Eiopa, de Europese  Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) heeft haar tweede verslag “Failures and near misses in insurance” gepubliceerd, dat nu in totaal 219 relevante gevallen uit de Europese verzekeringssector omvat. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende maatregelen die door verzekeraars en nationale bevoegde autoriteiten (NMA’s) zijn genomen tijdens […]