Export van diensten naar Duitsland gedaald in eerste halfjaar

De waarde van de dienstenexport naar Duitsland was in de eerste helft van 2021 met 11,1 miljard euro 7% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De terugval in reisverkeer is daarvoor de belangrijkste verklaring. Door deze exportdaling, en een lichte stijging van de dienstenexport naar het Verenigd Koninkrijk, was niet Duitsland maar het […]

Export naar Duitsland goed voor 6,7 procent van het bbp

Nederlandse bedrijven verdienden ruim 45 miljard euro aan de export naar Duitsland, goed voor 6,7% van het bbp. Dat heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2016, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Hoewel deze cijfers enkele jaren oud zijn, geven ze meer inzicht in de internationale verwevenheden dan standaard handelscijfers omdat […]