SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst gepromoveerd

Op 3 februari 2021 is SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst aan de TU Delft gepromoveerd op zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm – An overview of insights needed for developing a generative system approach to walkability. Methorst onderzocht welke inzichten er beschikbaar en/of nodig zijn, hoe deze kunnen worden verworven en aan welke knoppen autoriteiten kunnen draaien om […]