Uitstoot broeikasgassen drie procent lager in 2019

De uitstoot van broeikasgassen daalde in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3% (5,7 megaton) naar 182,5 megaton CO2-equivalent. Dat is 18% lager dan in 1990. De laatste vier jaar daalde vooral de uitstoot door de elektriciteitssector. Het effect van de verwachte crisis door Corona is zichtbaar in de daling van de CO2-prijs. […]