Uitstoot broeikasgassen negen procent lager in 2022

De uitstoot van broeikasgassen was 9% lager in 2022 dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2022 volgens de IPCC-richtlijnen. De uitstoot van broeikasgassen lag […]