Last onder dwangsom voor Vast & Verzeker B.V. voor niet voldoen aan informatieverzoeken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 september 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken in hoeverre Vast & Verzeker voldoet aan de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering. De dwangsom bedraagt € 5.000 per dag tot een […]