VALOR-artikel: Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers

Het internationale samenwerkingsverband VALOR (VALue Of Road safety), waar SWOV deel van uit maakte, heeft een artikel gepubliceerd in ESB (vakblad voor economen): Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers. Hierin stond de vraag centraal hoe het voorkomen van verkeersslachtoffers kan worden uitgedrukt in geld. Eerder verscheen ook al het rapport Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious […]