VeiligheidNL luidt de noodklok: “Zorgkosten door valongevallen bij ouderen verdubbelen binnen 10 jaar naar 2,4 miljard per jaar; structurele aanpak valpreventie noodzaak”

Elke dag belanden er ruim 280 ouderen (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp (SEH), dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten. De directe medische zorgkosten ten gevolge van een valongeval schoten in 2020 al door de 1 […]

Elke 4 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende hulp na een valongeval

Nieuwe cijfers laten zien dat het aantal valongevallen bij ouderen onverminderd hoog was in 2019. De medische kosten die daar in 2019 mee gepaard gingen overstegen voor het eerst 1 miljard euro. Veel ouderen zijn als gevolg van COVID-19 nu nog minder mobiel en dat maakt de kans op vallen groter. VeiligheidNL roept professionals op […]

Ouderen vielen het afgelopen jaar vaker in huis

Het aantal ouderen dat in huis viel is opnieuw gestegen, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp terecht na een val in huis of in de tuin. Van hen liepen 79.900 mensen ernstig letsel op en overleden er bijna 5000 mensen als gevolg van […]