Flinke toename van geheugen- en concentratieproblemen bij volwassenen mogelijk gerelateerd aan coronapandemie

In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen (van 25 jaar en ouder) 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020. Dit blijkt uit het zevende kwartaalonderzoek van Netwerk GOR.  Dat volwassenen meer geheugen- en concentratieproblemen hebben, lijkt een lange(re)termijneffect van zowel coronamaatregelen als corona-infecties. Dit en meer valt te […]

Flinke toename van geheugen- en concentratieproblemen bij volwassenen mogelijk gerelateerd aan coronapandemie

In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen (van 25 jaar en ouder) 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020. Dit blijkt uit het zevende kwartaalonderzoek van Netwerk GOR.  Dat volwassenen meer geheugen- en concentratieproblemen hebben, lijkt een lange(re)termijneffect van zowel coronamaatregelen als corona-infecties. Dit en meer valt te […]

Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg […]

Patiënten wederom zeer tevreden over de ambulancezorg

Patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg is verleend, beoordelen de kwaliteit van die zorg in 2022 als zeer hoog, net als in 2016 en 2019. Zij geven de zorg gemiddeld een 9,1, waar het eerder een 9,0 en 9,1 was. Dit blijkt uit het derde landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten […]

20% tot 37% van de coronapatiënten kreeg te maken met Long-COVID

Afhankelijk van de definitie kreeg 20% tot 37% van de coronapatiënten te maken met het post-COVID-syndroom, ook wel Long-COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere partijen op basis van analyse van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf wegens corona de huisarts […]

 20% tot 37% van de coronapatiënten kreeg te maken met Long-COVID

Afhankelijk van de definitie kreeg 20% tot 37% van de coronapatiënten te maken met het post-COVID-syndroom, ook wel Long-COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere partijen op basis van analyse van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf wegens corona de huisarts […]

Potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen op gelijk niveau gebleven

De potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen is ten opzichte van 2015/2016 gelijk gebleven. In 2019 overleden circa 1018 patiënten mede door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Eerder was deze potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen sterk gedaald, onder andere door de invoering van het VMS veiligheidsprogramma. Extra inspanningen zijn nodig om de patiëntveiligheid […]

Publiek vertrouwen in verzekerings-, keurings-, arbo- en bedrijfsartsen is zeer laag

Slechts 13% van de consumenten had in 2018 vertrouwen in verzekerings- en keuringsartsen. Het vertrouwen is in de afgelopen acht jaar ook licht gedaald. Dit geldt ook voor bedrijfs- en arboartsen; zij zakten van 30% in 2010 naar 21% in 2018. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. […]