Aantal arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim blijft stabiel rond de 93.000; meestal door fysieke oorzaak maar kwart door psychische overbelasting

In 2019 vonden 93.000 arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de […]