Vereniging Eigen Huis: Te weinig water zorgt voor miljardenschade aan funderingen

Vereniging Eigen Huis roept het nieuwe kabinet op tot actie tegen funderingsschade door lage en fluctuerende grondwaterpeilen. Dit leidt namelijk tot extra kosten voor overheid en woningbezitters, en bedreigt de schaarse woningvoorraad.Samen met andere partijen, zoals Aedes, ANWB, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, ondersteunt Vereniging Eigen Huis het ‘maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor […]

Verbond van Verzekeraars steunt advies RLi voor nationale aanpak funderingsschade

Voorkomen dat de funderingsproblematiek in een funderingscrisis ontaard. Dat is de kern van het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) aan het kabinet. Het Verbond, dat al sinds 2020 pleit voor een nationaal plan voor funderingsschade, steunt de voorgestelde aanpak voor preventieve maatregelen in de waterhuishouding, heldere informatie over funderingsrisico’s, -problemen en oplossingen […]

Adviesrapport Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli): Help huiseigenaren en huurders bij funderingsschade

De demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat hebben op 29 februari 2024 het advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’ in ontvangst genomen. Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodem. Daarom krijgen naar verwachting meer dan vierhonderd duizend panden in Nederland funderingsschade. […]

Doorbraak: eerlijkere kostenverdeling funderingsschade dichterbij

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de kosten van funderingsschade op een redelijke manier kunnen worden verdeeld tussen huiseigenaren, (lokale) overheid en waterschappen. Vereniging Eigen Huis lobbyde actief voor het indienen van de motie en is erg blij dat er nu gekeken wordt naar een eerlijkere kostenverdeling. Funderingsschade heeft meerdere oorzaken, waaronder […]

Doorbraak: eerlijkere kostenverdeling funderingsschade dichterbij

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de kosten van funderingsschade op een redelijke manier kunnen worden verdeeld tussen huiseigenaren, (lokale) overheid en waterschappen. Vereniging Eigen Huis lobbyde actief voor het indienen van de motie en is erg blij dat er nu gekeken wordt naar een eerlijkere kostenverdeling. Funderingsschade heeft meerdere oorzaken, waaronder […]

Hoger grondwaterpeil eerste stap naar beperken funderingsschade

Een hoger grondwaterpeil kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van funderingsschade. Daarom zijn Vereniging Eigen Huis, Aedes, het Verbond van Verzekeraars, het KCAF en de Nederlandse Vereniging van Banken positief over het voornemen van het kabinet om met name in veenweidegebieden de grondwaterstand te verhogen. Deze maatregel is eerder door deze partijen bepleit. […]