Premiepensioeninstellingen (PPI’s) maken sinds 2014 een forse groei door

 Premiepensioeninstellingen (PPI’s) hebben sinds 2014 een forse groei doorgemaakt. Het aantal deelnemers nam toe met een factor zeven tot 1,2 miljoen en het beheerd vermogen steeg nog sterker van 1,2 naar 21,7 miljard euro. Deze nieuwe pensioenuitvoerders, overwegend dochtermaatschappijen van verzekeraars, hadden een positieve invloed op de kostenbeheersing en klantcommunicatie. Dat schrijft SEO Economisch Onderzoek […]