Betere beprijzing klimaatrisico’s op financiële markten versnelt de energietransitie’

Omdat klimaateffecten door beleggers nog worden onderschat, worden klimaatrisico’s onvoldoende meegenomen in beleggingen op financiële markten. Hierdoor wordt te weinig geïnvesteerd in activiteiten die de klimaatrisico’s voor de samenleving kunnen verkleinen, zoals de energietransitie. Dat zegt Aerdt Houben, divisiedirecteur Financiële Markten bij DNB. Houben: “We hebben betere klimaatinformatie nodig, zodat beleggers de risico’s en de […]

Aanhoudend lage rente risico voor Nederlandse financiële sector

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017. Dit OFS vormt de inbreng van DNB voor het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over […]