FSC: “Nederlandse economie en financiële sector schokbestendig, maar geopolitieke spanningen vormen risico”

De Nederlandse economie en financiële sector hebben zich in de hogere rente-omgeving schokbestendig getoond, hoewel geopolitieke spanningen een risico blijven vormen voor de financiële stabiliteit, zo constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in haar vergadering van 5 juli 2024. Het FSC onderschrijft de conclusies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de Nederlandse financiële sector weerbaar […]

Het FSC waarschuwt met oog op gewenst duurzaam herstel voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de […]