Parkeren binnen 5 meter van kruispunt vergroot kans op fiets-motorvoertuigongeval

Drietakskruispunten van een gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsweg waar parkeervakken op 5 meter afstand of minder liggen, hebben een verhoogde kans op fiets-motorvoertuigongevallen. Liggen de parkeervakken op 5 tot 10 meter afstand, dan verkleint dit de kans op een fiets-motorvoertuigongeval met 84%. Hiermee is overigens niet gezegd dat een afstand van 5 tot 10 meter dé […]