Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

In december zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 91 meer bedrijven failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Dat is een stijging van 30%. De trend van het aantal faillissementen is meer dan een jaar stijgend. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2023 zijn volgens voorlopige cijfers 3.271 bedrijven failliet […]

Minder faillissementen in juli

In juli zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 49 minder bedrijven failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Dat is een daling van 16%. Het aantal faillissementen is echter al 15 maanden op rij hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het […]

Kabinet rekent op belastingtegenvaller van 6 miljard euro door faillissementen

Het kabinet houdt er rekening mee dat er de komende jaren een belastingtegenvaller van 6 miljard euro kan ontstaan doordat een deel van de bedrijven geen belasting meer kan betalen wegens faillissement. Dat heeft staatssecretaris Van Rij gisteren bekendgemaakt in de Tweede Kamer in het debat over de coronasteun. Onderdeel van de steunpakketten was ook […]

Meer faillissementen in september

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in september 18 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen lag niettemin onverminderd op een laag niveau. Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in […]

Stopzetten overheidssteun leidt tot stijging faillissementen; wereldwijd een toename verwacht met een derde, in Nederland met 26%

Hoewel de coronacrisis in 2020 in alle delen van de wereld een sterke economische terugval heeft veroorzaakt, blijft de verwachte stijging van het aantal faillissementen uit. Wereldwijd was vorig jaar zelfs sprake van een daling (-14%) en ook dit jaar is het aantal faillissementen relatief laag. Dit heeft echter een tijdelijk karakter, omdat de overheidssteun […]

Aantal Nederlandse faillissementen stijgt dit jaar met 44%

Terwijl het aantal faillissementen vorig jaar wereldwijd gemiddeld met 14% daalde, verslechteren de vooruitzichten snel. Zo nemen de faillissementen in 2021 naar verwachting met 26% toe. Deze kentering doet zich voor in alle belangrijke regio’s en wordt veroorzaakt door de geleidelijke afbouw van fiscale steunpakketten en het heropenen van faillissementsprocedures. Het gevolg is dat een […]