Veel bijval voor standpunt NIVRE-voorzitter Hans de Hoog: Zorgdragen voor kwantitatief en kwalitatief volwaardig expertisekorps in de (nabije) toekomst is zaak van de gehele markt!

Het zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief volwaardig expertisekorps in de (nabije) toekomst is niet alleen een zaak van de expertisebranche zelf maar van de gehele markt. Zo luidde de vorige stelling in deze nieuwsbrief. Aanleiding vormde de uitgebreide blog van NIVRE-voorzitter Hans de Hoog  in het onlangs verschenen digitale magazine van Risk & Business, […]