Philippine Stevens aangesteld als directeur-bestuurder bij Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Bij het onlangs opgerichte Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s is Philippine Stevens aangesteld als directeur-bestuurder. Zij werkte de afgelopen ruim drie jaar als Projectleider Risicomanagement en Verzekeringen Veriligheidsregio’s en daarvoor gedurende ruim 12 jaar bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Warerlands als Adviseur Juridische Zakjen en  Coordinator Verzekeringen en Jurisch beleidsmedewerker, bijna 2,5 jaar als Juridisch bbeleidmedeweker Veiligheidsregio Kennemerland en ,5 […]