Handreiking Evenementenveiligheid geëvalueerd

In hoeverre gebruiken veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en evenementenorganisatoren de Handreiking Evenementenveiligheid in hun dagelijks praktijk en wat is daarvoor de reden? Met deze onderzoeksvraag evalueerde het IFV de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV), in opdracht van het Veiligheidsberaad. De bereidheid om mee te werken aan het onderzoek, bleek groot. Wat betekent dat het thema leeft […]