FERMA dringt er bij het Zweedse voorzitterschap op aan zich te richten op de kloof tussen cyber- en duurzaamheidsbescherming om het concurrentievermogen van de EU te versterken

nFERMA publiceert document “Bijdrage aan de agenda van het Zweedse voorzitterschap – Versterking van het concurrentievermogen op EU-niveau”. De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft er bij het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op aangedrongen zich te richten op het dichten van de cyber- en duurzaamheidsbeschermingskloof en tegelijkertijd de verzekeringssector te blijven oproepen meer dekking te bieden ter ondersteuning van de digitale en groene transitie.

In haar document “ Contribution to the Swedish Presidency agenda – Strengthening competitiveness at EU level ” benadrukt FERMA het cruciale belang van effectief riskmanagement ter ondersteuning van de ambities van het Zweedse voorzitterschap om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Het Zweedse voorzitterschap, dat op 1 januari is begonnen en tot 30 juni duurt, vindt plaats op een moment dat de EU de vele uitdagingen van inflatie, een energiecrisis en oorlog aangaat, in combinatie met de gevolgen van de groene en digitale transitie.

Volgens FERMA moeten riskmanagers in deze context de belangrijkste kwesties aanpakken om het concurrentievermogen te vergroten: Cyberdreigingen,  Toenemende invloed van ESG-overwegingen op het beleid,  Geopolitieke onzekerheid en  Niet-resistente toeleveringsketens Met het oog op de digitale overgang is FERMA van mening dat het vermogen van bedrijven om hun technologische innovatie kracht bij te zetten cruciaal zal zijn voor het concurrentievermogen van Europa, waarbij riskmanagers een centrale rol spelen om organisaties te helpen de toenemende cyberrisico’s te beheersen.

In reactie op de toenemende dreiging dat cyberrisico’s ‘onverzekerbaar’ worden, voegt het document hieraan toe: “Het is de mening van FERMA dat de cyberbeschermingskloof – namelijk de wanverhouding tussen de toenemende vraag naar en het gebrek aan aanbod van cyberverzekeringen – op de radar van de beleidsmakers moet staan, vooral tijdens het Zweedse voorzitterschap.”  
DOWNLOAD IT HERE
.

In haar voorstellen aan beleidsmakers over cyberbeveiliging dringt FERMA er bij hen op aan om: “Bevorder een holistische riskmanagementbenadering van cyberweerbaarheid door voort te bouwen op het sterke cyberveiligheid-by-design principe van de Cyber Resilience Act en dit aan te vullen met een algemene aanpak van cyberweerbaarheid.”
FERMA is onlangs een Cyber Insurance Project gestart om de huidige cyberuitdagingen te analyseren en oplossingen te bieden om het digitale concurrentievermogen te versterken. FERMA werkt ook aan Project LUCY dat cyberverzekering op Europees niveau zal onderzoeken. Het document richt zich ook op duurzaamheid en de groene transitie, waarbij FERMA de ‘groeipijnen’ schetst die dit op korte termijn zal veroorzaken.

De belangrijkste gebieden voor risicobeheerders die voor het Zweedse voorzitterschap een prioriteit zouden moeten zijn, zijn volgens FERMA zorgvuldigheid in de waardeketen,. de verzekeringskloof en kritische grondstoffen en problemen met de toelevering/waardeketen FERMA is duidelijk over de sleutelrol van de verzekeringssector bij de ondersteuning van de groene transitie, en stelt het volgende: “Bedrijven aanmoedigen om te innoveren en te investeren in groenere en duurzamere producten is een manier om de klimaatagenda vooruit te helpen. Maar de financiering van deze aanpassing is essentieel; risicomanagers vragen om meer steun van verzekeraars die in het kader van de groene transitie risicomijdend zijn gebleken. Kopers van bedrijfsverzekeringen hebben meer verzekeringsdekking nodig voor de risico’s die nodig zijn om te innoveren.”  

FERMA levert momenteel een bijdrage aan een door de Europese Commissie opgerichte multistakeholdergroep om haar risicogebaseerde inzichten en oplossingen aan te reiken met betrekking tot beschermingskloven en de groene transitie.   Dirk Wegener, voorzitter van FERMA, zegt over het document: “Enterprise risk management is het fundament, het stelt bedrijven in staat om veerkrachtig te blijven en zaken te doen. Risicoleiderschap is ons kompas om te bereiken wat we willen voor onze groenere en meer digitale planeet.” Valentina Paduano, voorzitter van FERMA’s Sustainability Committee, voegt daaraan toe: “De rol van risicomanagers is om het topmanagement te ondersteunen bij het benadrukken van duurzaamheidsonderwerpen op strategisch niveau. Het is ook om een ondernemingsbreed perspectief te hebben om deze opkomende nieuwe onderwerpen aan te pakken via geconsolideerde processen en strategische discussies.”