Wethouder Visser (Rotterdam): VNAB kennis- en ontmoetings-centrum is mooie nieuwe stap voor zowel de sector als de stad

 

Ondersteund door een nautisch saluut vanaf de Maas en met het luiden van de door VNAB-leden aangeboden scheepsbel, opende wethouder Adriaan Visser namens de gemeente Rotterdam woensdag 13 april jl. officieel het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Daarbij zei de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport tot de vele genodigden dat de Gemeente Rotterdam het nieuwe centrum ziet als een mooie, nieuwe stap voor zowel de sector als de stad. “Onder meer vanwege de kansen die het centrum biedt voor de werkgelegenheid en voor vergroting van de nationale en internationale aantrekkingskracht van Rotterdam als toonaangevende stad op het gebied van zakelijke verzekeringen.”

Hij riep de verzekeringsbranche op zich bewust te zijn van de rol, positie en verantwoordelijkheid  die zij in de samenleving inneemt en daagde de sector uit mee te denken met de Gemeente Rotterdam bij het beheersen van de risico’s die zij loopt. Aan het einde van zijn toespraak overhandigde  hij aan VNAB-voorzitter Wim Span een fraaie schaal waarop de skyline van Rotterdam te zien is.