Voorzitter KPMG wil meer focus op maatschappelijke taak en zekerheid verschaffen  

 

Albert Röell, de bestuursvoorzitter van KPMG vraagt zich af of het huidige partnermodel wel geschikt is voor een organisatie die het publieke vertrouwen moet dienen. Ook is hij niet enthousiast over het grote personeelsverloop bij organisaties zoals KPMG en zoekt hij naar manieren om medewerkers meer te binden. Hij denkt daarom na over een verdere aanpassing van de organisatie en het bestuursmodel bij het accountants- en advieskantoor. Dat zegt Röell in zijn eerste interview met het FD sinds zijn aantreden bij KPMG zo’n driekwart jaar geleden.   De nieuwe topman wil dat KPMG zich minder richt op omzet en zich meer toelegt op zijn maatschappelijk taak, zekerheid verschaffen aan alle betrokkenen bij ondernemingen.

   ‘Op dit moment zijn we aan het nadenken over eventuele verdere vernieuwing’, zegt Röell. Hij geeft aan dat een bedrijfsmatig model met een ’topdown’ structuur betere risicobeheersing mogelijk maakt.Om het personeelsverloop in te dammen, denkt hij aan de mogelijkheid om jongere werknemers eerder toegang te geven tot een vorm van aandeelhouderschap. Maar ook niet-financiële prikkels moeten jonge mensen ertoe aanzetten bewust voor KPMG te kiezen en dan langer te blijven. Eventuele veranderingen moeten nog worden besproken in het bestuur en uiteindelijk worden goedgekeurd door de partners.

Bron FD